ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχουμε ένα τμήμα R+D+I

Η Grupo Amate αποτελείται από πολλές εταιρείες που ασκούν τη δραστηριότητά τους στον ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ τομέα. Η AMATE wheelbarrows, η κύρια εταιρεία, εστιάζει την κύρια δραστηριότητά της στην έρευνα, κατασκευή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων, ειδικά για προστατευμένη καλλιέργεια, προσφέρουμε επίσης χειροκίνητα και χρήσιμα καροτσάκια για τη γεωργία.

OUR PRODUCTS

Best sellers

CARRETILLAS AMATE S.L. Υπήρξε δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και χάρη σε αυτό έχει ξεκινήσει ένα Σχέδιο Δράσης με στόχο τη βελτίωση της θέσης του στις ξένες αγορές μέσω της διαχείρισης επωνυμίας για διεθνοποίηση το έτος 2023. Για αυτό είχε την υποστήριξη του προγράμματος GMI του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αλμερίας.